top of page
אלבום ריבועי

גודל אלבום: 30/30
גודל אלבום בפתיחה: 30/60
מספר דפים 15, מספר עמודים 30
עד כ 50 תמונות באיכות מעולה

עלות: 950 ש"ח

שונות:

 

  • כשבוע לאחר יום הצילומים, ישלחו התמונות באמצעות הדוא"ל ללקוח לבחירת התמונות הנבחרות לאלבום.

  • סידור האלבום ייעשה על פי שיקול דעתה המקצועי של המעצבת.

  • לפני הדפסת האלבום, יועבר העתק אלקטרוני של האלבום באמצעות הדוא"ל לאישור הלקוח.

  • האלבום מודפס בבית דפוס המתמחה בהדפסת אלבומים דיגיטליים.

  • קיימים גדלים אופציונליים נוספים לאלבומים. 

  • המחירים כוללים כריכה דמוית עור או כריכת תמונה.

  • ניתן להוסיף דפים נוספים -בתשלום נוסף.

  • קיימות אופציות נוספות לכריכות בתשלום.

  • קיימות אופציות נוספות לאלבומים ולגדלים נוספים.

  • המחירים כוללים מע"מ.

© 2014 by Yonat Saar

© 2014 by Yonat Saar

bottom of page